Ungdom

Barnevernkompetanse har svært dyktige konsulenter som har særskilt erfaring og kompetanse med ungdom, ulike etnisiteter og kutlturer. De kan skreddersy tiltak og oppfølging med fokus på hjelp, mål og endring, både hverdag-helg og ferietid.

 

Vi kan blant annet tilby:

  • Tilrettelegging og oppfølging av hjelpetiltak for ungdom i alle aldersgrupper
  • Svært spesifikk kompetanse på hybelfremskaffelse og oppfølging
  • Oppfølging i skole, hjem, arbeid og fritid
  • Koordinere samarbeidsinstanser
  • Svært gode resultater på drifting av individuelle tiltak
  • Ivareta støttende tiltak til andre familiemedlemmer / netteverk
  • Tilrettelagte turer / miljøtiltak
  • Tilgjengelighet - fleksibilitet