Undersøkelse

Undersøkelser gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner og lovverk, og alle sider av saken blir ivaretatt ut i fra dennes utvikling og behov.

Modell for gjennomføring, dokumentasjon, rapporter, maler mm, praktiseres slik oppdragsgiver ønsker det. Konklusjoner vil alltid drøftes med oppdragsgiver før vedtak eller henleggelse besluttes.

Våre konsulenter  er oppdaterte på faglige modeller og samtaleverktøy som til enhver tid benyttes i arbeidet med en undersøkelse.

 

Kort oppsummert kan Barnevernkompetanse garantere:

  • Effektive konsulenter som kan alle fagsystemer
  • Fleksible konsulenter som kan tilpasse arbeidsdagen
  • Erfarne konsulenter som kan stille på kort varsel
  • Faglig kompetente saksbehandlere for alle type saker