Undersøkelse

Undersøkelser gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner og lovverk, og alle sider av saken blir ivaretatt ut i fra dennes utvikling og behov.

Våre konsulenter er oppdaterte på faglige modeller og samtaleverktøy som til enhver tid benyttes i arbeidet med en undersøkelse.

 

Kort oppsummert kan Barnevernkompetanse garantere:

  • Effektive konsulenter som kan alle fagsystemer
  • Fleksible konsulenter som kan tilpasse arbeidsdagen
  • Erfarne konsulenter som kan stille på kort varsel
  • Faglig kompetente saksbehandlere for alle type saker