Tilsyn

Barnevernkompetanse har konsulenter med lang erfaring fra tilsynsoppgaver. De kan på kort varsel gjennomføre og ivareta alle former for tilsyn til ulike tider.

 

Tilsyn ved samvær:

 • For kortere eller lengere samvær mellom barn og familie, - dag, kveld, helg, ferietid og ved overnatting.
 • I alle saker i forhold til rus, overgrep, vold, psykiatri problematikk mm.
 • Tilrettelegge for tilsyn med politi, tolk mm.
 • Bringe barn-foreldre-familie til / fra tilsyn ved behov
 • Tilrettelegge for tilsynsplass / sted 
 • Tilsynsfører på kort varsel
 • Tilsynsfører kan delta i klientmøter / samarbeidsmøter / ansvarsgruppe ved behov

 

Tilsynsførere i fosterhjem:

 • Utføre lovpålagte tilsynsoppgaver i alle fosterhjem
 • Ivareta kontinuitet og langsiktighet
 • Tilgjengelighet ved behov utover tilsynsbesøkene
 • Tilsynsrapporter utarbeides etter ønske fra oppdragsgiver

 

Tilsyn ved kontrollbesøk - akuttsituasjoner

 • Kontrollbesøk på barnets oppholdssted
 • Hjemmebesøk og konfliktløser
 • Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner
 • Akuttplasseringer i egnede tiltak
 • Meldte / uanmeldte tilsyn hele døgnet ved behov