Prosessveiledning

Barnevernkompetanse har en gruppe konsulenter som har veiledningsoppdrag som spesialfelt, - både prosessveiledning og saksveiledning.

 

Veiledningsoppdrag til barneverntjenesten og institusjoner kan være:

  • Prosessveiledning til personalgruppa og / eller enkeltpersoner
  • Saksveiledning til personalgruppa og / eller enkeltpersoner
  • Veiledning gjennomført over en avtalt tidsperiode 
  • Veiledning i akuttsaker
  • Veiledning, faglig drøftingspart og støtte i enkeltsaker