Saksbehandling

Barnevernkompetanse har en stor gruppe meget erfarne konsulenter som kan bistå i alle oppgaver knyttet til saksbehandling og oppgaver som hjemles i Lov om barneverntjenester.

Barnevernkompetanses tjenester sikres at de utføres i henhold til de rammene myndighetene gir private aktører adgang til og som ikke faller inn under utøvelse av offentlig myndighet. 

 

Innen saksbehandling kan vi bistå med tjenester det gis adgang til innen:

  • Undersøkelser
  • Fosterhjem 

  • Fylkesnemndssaker

  • Tiltakskonsulent

  • Godkjenninger

  • Kontor - Logistikk

  • Tilleggsoppgaver saksbehandling