Saksbehandling

Barnevernkompetanse har en stor gruppe meget erfarne konsulenter som kan påta seg alle oppgaver knyttet til saksbehandling av forhold og oppgaver som hjemles i Lov om barneverntjenester.

 

Innen saksbehandling kan vi bistå med tjenester innen:

  • Undersøkelser
  • Fosterhjem 

  • Fylkesnemndssaker

  • Tiltakskonsulent

  • Godkjenninger

  • Kontor - Logistikk

  • Tilleggsoppgaver saksbehandling