Rutinehåndbok

Barneverntjenenstens Rutinehåndbok - forkortet til BRHÅK

 

Hva er BRHÅK

Barnevernkompetanse har utarbeidet en rutinehåndbok til bruk for kommunenes barneverntjenester. Rutinehåndboka består av kapitler som hver for seg har temaer med teori og praksis.  

Dersom barneverntjenesten har behov for oppdatering av en rutinehåndbok de allerede har, eller om det er behov for en ny håndbok,- BRÅHK tilfredstiller begge krav. Produktet leveres både i elektronisk form og i papirutgave. 

 

BRHÅK er et arbeidsredskap

BRÅHK består av selvstendige kapitler som tar for seg tjenesteområder som er inndelt med en teoridel, en påfølgende praktisk del og en sjekkliste. Teorien er fra lovverket og forskrifter, den praktiske delen beskriver det faglige arbeidet. Denne er lagt til rette for å beskrive en individuell og lokal tilpasning, og egne dokumenter kan legges til. 

Med BRHÅK skal barneverntjenesten etter implementering ha fått et system som sikrer gode rutiner og tilfredstiller myndightenes krav til kvalitetsikring. 

 

Hvorfor BRHÅK

  • En praktisk og individuell håndbok som er tilgjengelig nå
  • En håndbok som ivaretar nødvendig lovverk, forskrifter og retningslinjer
  • Kjøp av enkeltkapitler som det til enhver tid er behov for
  • Håndbok som kan benyttes både elektronisk og i papirformat
  • Sikre at alle medarbeidere benytter samme arbeidsredskap
  • Det kan inngås en implementeringsavtale
  • Det kan inngås en oppdateringsavtale