Tilleggsoppgaver saksbehandling

Barnevernkompetanses konsulenter kan gå inn i alle tilknyttede saksbehandlingsoppgaver som følger av undersøkelser, tiltak og plasseringer.

 

Dette kan være:

  • Refusjonsoppgaver - saksbehandling knyttet til ulike refusjoner/søknader til aktuelle instanser som Bufetat, UD ol.  
  • Klagesaker - saksbehandling knyttet til fylkesnmend, godkjenning ol.