Tiltakskonsulent

Barnevernkompetanse tilbyr oppdrag som ivaretar tiltakskonsulent oppgaver, det vil si ivaretar saksbehandlingsoppgavene etter at vedtak om hjelpetiltak er fattet. Våre konsulenter kan bistå enten etter endt undersøkelse eller i løpet av tiltaket.

 

Barnevernkompetanses konsulent kan: 

  • Igangsette tiltak
  • Ivareta saksbehandleransvaret for tiltaket
  • Ivareta oppfølging av samarbeidsparter og familie
  • Drifte/koordinere alle inngåtte avtaler og vedtak
  • Følge opp og fornye tiltaksplaner
  • Kvalitetsikre mål / evalueringer