Om oss

 Virksomhet

Barnevernkompetanse har siden år 2000 levert fagtjenester innen saksbehandling og tiltakstjenester til landets kommunale og statlige barnevern, og til private og offentlige barneverninstitusjoner.

Vi har en stor gruppe konsulenter fordelt over mange kommuner og vi har gjennom årene bistått alle landets fylker med våre tjenester. Vi kan sette sammen personalløsninger på kort varsel, enten det er ukedag, kveld, helg eller høytid.  Noen konsulenter arbeider både med saksbehandling og tiltak, noen bare med saksbehandling og noen bare med tiltak og miljøarbeid. De fleste konsulentene tar oppdrag på tvers av kommune/fylkesgrenser og setter seg raskt og effektivt inn i ulike lokale forhold.

 

Kompetanse

Barnevernkompetanse er svært opptatt av høye faglige standarder. Vi stiller omfattende krav til våre konsulenter på flere områder slik at vi kan imøtekomme de forventninger som stilles til både kvalitet og effektivitet. Våre konsulenter holder seg oppdatert på de motoder og det faglige arbeidsvertøyet som tilhver tid innføres og praktiseres i fagfeltet. For å sikre dette legger Barnevernkompetanse stor vekt på å samarbeide med myndigheter og ulike fagmiljøer/personer.

Barnevernkompetanses konsulenter har alle sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning. Med få unntak har de fleste videreutdanninger, ulike master grader, ulike sertifiseringer i forhold til spisskompetanse og særskilt metodisk arbeid. 

Våre konsulenter har lang erfaring med komplekse og sammensatte saker fra barneverntjenestens 1. og 2. linje, og flere har også vært mange år i barnevernvaktordninger. Barnevernkompetanses administrasjon har medarbeidere som selv har jobbet lenge i fagfeltet og derfor kjenner til de utfordringer som medfører behov for våre tjenester.

 

Teoretiske og metodiske forankring

Barnevernkompetanses konsulenter forankrer sitt arbeid i ulike teoretiske hovedretninger, men fellesnevneren bygger på et helhetlig og en systemisk forståelse rundt sosialt arbeid i forhold til barn og deres familier. Vi benytter teori og metoder tilpasset de utfordringer og behov som avdekkes i hver unike sak, eventuelt hva som ønskes og bestilles av oppdragsgiver.

 

Miljøsertifisering

Barnevernkompetanse vil gjerne være med på å skape et godt miljø rundt oss, - både når det gjelder gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø.

I hverdagen er det derfor viktig å tenke miljøvern i forhold til arbeidsmiljøet, innkjøp og materialbruk, energi og transport. http://www.miljofyrtarn.no/

Dette betyr at vi prøver å yte vårt bidrag med blant annet:

  • Systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen
  • Vi jobber for å reduserer vårt energiforbruk.
  • Vi jobber med å redusere vår avfallsmengde.
  • Vi har en plan for innkjøp og materialbruk som skåner miljøet mest mulig.
  • Medarbeidere som har kompetanse innenfor miljøvern.
  • Medarbeidere som har gode rutiner knyttet til miljøvern.