Akuttarbeid

Barnevernkompetanse har gjennom sine mange konsulenter med solid erfaring fra fagfeltet ressurser til å få på plass løsninger på kort varsel. Vi har av den grunn bistått mange kommuner med akutte tjenester i en årrekke.

 

Aktuelt når:

  • Barneverntjenesten ikke har  - eller ikke ønsker å bruke egne ressurser
  • Barnevernvakt eller politi ikke kan garantere oppfølging i en sak på grunn av annen prioritering
  • Behov for særskilt oppfølgingssupplement når bekymringen er stor og usikkerheten råder

 

Vi kan tilby:

  • Tilsyn / kontrollbesøk og annen oppfølging både i og utenfor barneverntjenestens åpningstider der barnet oppholder seg
  • Vi kan stille med antall fagpersoner det er behov for, - avhengig av alvorlighetsgrad
  • Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner
  • Bistand til ungdom i politiavhør
  • Bistand i akuttplasseringer
  • Bistand til støttesamtaler / konfliktløsning i fastlåste familiesituasjoner
  • Samarbeid med politi og institusjoner