Lederfunksjoner

Barnevernkompetanse har flere konsulenter med bred lederkompetanse, og som har erfaring fra lederstillinger i både 1. og 2. linjetjenesten. Barnevernkompetanse kan vise til en rekke oppdrag gjennom årene hvor vi for kortere eller lengere perioder har bistått i lederfunksjoner med avklarte mandater. 

 

For 1. linjetjenesten kan vi bistå med oppdrag som blant annet:

  • Barnevernleder
  • Seksjonsleder
  • Teamleder
  • Fagansvarlig

 

For 2. linjetjenesten kan vi bistå med oppdrag som blant annet:

  • Styrer
  • Avdelingsleder
  • Fagansvarlig
  • Veileder