Godkjenninger

Barnevernkompetanses konsulenter kan bistå i alle prosesser rundt de godkjenningsordninger som barneverntjenesten må ivareta. 

 

Godkjenninger som blant annet:

 • Fosterhjem
 • Besøkshjem
 • Beredskapshjem
 • Midlertidige plasseringer
 • Familiegjenforening
 • Hybeltiltak
 • Adopsjoner 

 

Våre konsulenter kan:

 • Utarbeide sosialrapport 
 • Innhente all nødvendig dokumentasjon som må følge saken
 • Drifte søknadene i alle faser
 • Ivareta oppfølgingssamtaler og hjemmebesøk når barnet / ungdommen er ankommet familien / plasseringen