Institusjon

Barnevernkompetanse har sosialfaglige miljøarbeidere og miljøterapeuter med bred erfaring fra barneverninstitusjoner - barn/ungdom, miljøhjem, mødrehjem, asylmottak og bofelleskap.

Flere av våre medarbeidere innenfor denne gruppen har innehatt leder/styrer funksjoner i ulike institusjoner.

 

Våre medarbeidere kan:

  • Leies inn som vikarer i avtalte perioder for kortere eller lengere tid
  • Bistå som tilkallingsvikar til enkeltvakter på kort varsel
  • Inngå i aktuelle turnuser, nattvaktordninger, helger/helligdager, dag/kveldsvakter eller tilpasse arbeidstiden etter behov
  • Leies inn til lederfunksjoner som styrer, teamleder, fagansvarlig, veileder mm.