EMA

Barnevernkompetanse har konsulenter med særskilt kompetanse på EMA - enslige mindreårige flyktninger, - dette i forhold til både tiltaksarbeid, lovgiving, regelverk, og alle nivåer i saksbehandlingen når dette er aktuelt. 

 

Vi kan tilby:

  • Tverrkulturell kompetanse
  • Tiltak 
  • Veiledning 
  • Rådgving 
  • Aktiviteter
  • Miljøarbeid
  • Samarbeid med mottak og andre instanser