Fylkesnemndssaker

Alle Barnevernkompetanses konsulenter har erfaring fra og kan ta ansvar for fylkesnemndssaker, og de kan gå inn i sakens alle faser. 

 

Våre konsulenter kan: 

  • Skrive saken og ferdigstille rapport på bakgrunn av sakens dokumentasjon, eller også være barneverntjenestens partsrepresentant i nemnda i samme sak
  • Ivareta saksbehandlingsoppgaver, forarbeid / etterarbeid knyttet til fylkesnemndssaken   
  • Fylkesnemndssaker kan skrives og/eller driftes på bakrunn av konklusjon i en undersøkelse, akuttsak-plassering, eller endring av igangatt tiltak
  • Behandle klagesaker til fylkesnemnd og tingrett