Fosterhjem

Alle sider rundt saksbehandling av en fosterhjemsplassering kan følges opp over kortere eller lengere tid.

 

Barnevernkompetanses konsulent kan: 

  • Ivareta saksbehandleransvaret for fosterhjemssaken 
  • Være mellomleddet/koordinator mellom fosterhjem og biologisk familie
  • Saksbehandle og drifte alle fosterhjemsgodkjenninger