Familieveiledning

Barnevernkompetanse har familieterapeuter og tiltakskonsulenter med bred erfaring som kan gå inn i de fleste hjelpetiltak rettet mot hele familien eller til enkeltpersoner. Alle våre tiltakskonsulenter har sosialfaglig bakgrunn med ulike videreutdanninger og sertifiseringer.

Oppgaveforståelse, rammer og samarbeid med oppdragsgiver underveis i tiltaket, avklares og sikres før oppstart.

 

Hjelpetiltakene kan omfatte:

  • Råd og veiledning til barn, ungdom og foreldre 
  • Kartlegging / utredning
  • Iverksette / utarbeide tiltakspaner/handlingsplaner
  • Nettverksmøter 
  • Praktisk miljøarbeid i hjemmet

 

Av spisskompetanse og metoder kan vi blant annet tilby:

  • PMTO
  • ICDP
  • ART
  • COS
  • MARTE MEO