Kontor - Logistikk

Barnevernkompetanse har konsulenter med spisskompetanse innen kontor og merkantile oppgaver som arkiv, fagsystem, maler, mappesystemer/struktur ol. Er barneverntjenesten i behov av å få bedre orden eller komme á jour i klientmapper, eller rydde / journalføre direkte inn i fagprogrammet, - da kan vi bistå raskt og effektivt.

 

Vi kan tilby:

  • Opprydding i mapper og arkiv
  • Dokumentføring i mapper
  • Dokumentføring i data-fagsystemer
  • Revisjon / oppdatering av system maler i Familia
  • Lage kartoteksystemer
  • Logistikkarbeid
  • Opplæring i dokument-arkivsystemer
  • Konsulenter som behersker alle fagprogrammer i 1. linjetjenesten