Barnevernkompetanse AS

Barnevernkompetanse leier ut fagpersoner til barnevernfeltet i hele landet.

Vi har en mangfoldig gruppe dyktige medarbeidere med kompetanse for de fleste oppgaver som skal løses for både store og små barneverntjenester, og for alle sosialfaglige personalfunksjoner i barne- og ungdomsinstitusjoner.

Les mer